دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مقدمه

اقدامات عملی و اجرایی هر مجموعه­ای بر اساس تصمیماتی می باشد که قبل از اقدام اتخاذ می گردد. در هر مجموعه سازمانی، اعم از یک شرکت، وزارتخانه، و یا کل دولت در هر روز تصمیمات زیادی اتخاذ می گردد تا به اجرا درآید و حیات سازمان ادامه یابد. کیفیت اداره هر مجموعه و چگونگی عملکرد آن بستگی به کیفیت و پی آمد تصمیماتی دارد که در آن مجموعه اتخاذ می گردد. یکی از عوامل مهم در تعیین کیفیت تصمیمات، نظام تصمیم گیری می باشد. این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پردازد و در این فصل به اظهار کلیات پژوهش پرداخته می گردد.

 

1-2- اظهار مساله

تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر می باشد. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی می باشد. تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان ها به قدری مهم می باشد که بعضی صاحبنظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را اقدام تصمیم گیری تعریف کرده اند(Alvani, 2005). به عنوان نمونه هربرت سایمون[1] (1947) تصمیم گیری را جوهر اصلی مدیریت می داند. به نظر وی تصمیم گیرنده فردی می باشد که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده می باشد که دریکی از مسیرها پا گذارد(Alvani, 2005). هوی و میسکل[2] (2008) نیز تصمیم‌گیری را مسئولیت اصلی همه مدیران می دانند و به نظر آنها مدیریت فرایندی می باشد که نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم،‌ بلکه منتهی به اجرا نیز می گردد

[1] – Herbert Simon

[2] . Hoy& Miskei

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه