دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می­رود. روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. به طوری که انتخاب متدولوژی پژوهش یکی از مهمترین و فنی­ترین مراحلی می باشد که پژوهشگر بایستی با حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری داده­ها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، داده‌های نظری و جمعیت­شناختی مورد نیاز را جمع­آوری کند. به علاوه، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم می باشد و شناخت روش­های پژوهش و آگاهی از اندازه دقّت آنها از حساسیت بیشتری برخوردار می­باشد(خاکی، 1384). در این راستا، در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه­گیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمع­آوری داده­ها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روش­های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده­ها مطرح شده می باشد.

 

3-2- روش پژوهش

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­گردد. پژوهش کاربردی در جستجوی یک هدف علمی می باشد و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و بهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظری در جایگاه‌های مسائل واقعی می باشد(خاکی، 1384). و از آنجایی که در این پژوهش در یک سازمان(جامعه) واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته می باشد و از نتایج آن می­توان به گونه عملی  بهره گیری نمود، یک پژوهش کاربردی می­باشد.

در اغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی بهره گیری می­گردد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه­ای از روش­هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن پدیده مورد مطالعه می باشد. با اجرای این تحقیقات می­توان شرایط موجود را بیشتر شناخت و از آن در فرایند تصمیم­گیری بهره گیری نمود. پس با در نظر داشتن مطالب مذکور، می­توان گفت که پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.

 

3-3- فرآیند پژوهش

با در نظر داشتن هدف پژوهش که مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری می­باشد، مراحل زیر جهت انجام پژوهش صورت گرفت.

 

3-3-1-مطالعه­ای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع

در این مرحله اغلب مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقوله بازاریابی بین المللی، محصولات با فناوری سطح بالا و مسائل مربوط به آن مورد مطالعه قرار گرفت.

 

3-3-2- شناسایی عوامل موثر مفاهیم پژوهش در قالب مدل مفهومی پژوهش

شاخص­های اولیه مرتبط با مدل مفهومی پژوهش با مطالعه ادبیات پژوهش استخراج گردیدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1- هدف کلی پژوهش

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در ارتباط با شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری

1-3-2- اهداف فرعی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی  بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا  با فرمت ورد