پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش مربوط به بانک های ملی شهرستان می باشد. که تعداد کارمندان آنها 200 نفراست .

 

1-8-2  قلمرو زمانی

این پژوهش در بازه زمانی اردیبهشت 1392 تا شهریور ماه  1392 انجام گرفته می باشد.

 

1-8-3  قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به گونه عام در محدوده رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار می گیرد که به گونه خاص به موضوع توانمند سازی کارکنان برمی گردد که به گونه مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد آن را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .

 

1-9 بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش

با ارائه راه حل و پیشنهاد با در نظر داشتن یافته های پژوهش پیش بینی میشود ،مدیران وتصمیم گیران سازمانی بتوانند به تأثیر توانمند سازی  کارکنان در سازمان پی برده وبا در نظر گرفتن مولفه ها وابعاد مختلف آن  و توجه کردن به این عوامل در تصمیم گیری های خود در سازمان بتوانند بر طریقه  بهبود سطح توانمند سازی کارکنان  و تحقق اهداف ان را تسهیل وتسریع نمایند.

به گونه اختصار نتایج این پژوهش می تواند توسط گروه های زیر مورد بهره گیری قرار گیرد :

مدیران و سیاست گذاران بانکها

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی

 

1-10 تعریف نظری وعملیاتی متغیر ها

1-1-10 تعریف نظری متغیر ها

  • توانمند سازی 🙁 Empowerment )

توانمند سازی تصریح به ایجاد ظرفیتها ی لازم برای قادر ساختن کارکنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان ، کارایی، تاثیر و ایفای تأثیر و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند دارد . اسپریتزر (1995) با در نظر داشتن الگوی توماس و ولتهوس توانمندسازی  را به عنوان یک مفهوم انگیزشی متشکل از چهار بعد شایستگی، خودمختاری(حق انتخاب)، معنی­دار بودن و مؤثر بودن تعریف می‌­کند.

 

 

  • تفویض اختیار

فرایندی می باشد که از طریق آن یک رهبر یا مدیر کوشش در واگذاری اختیارات یا تقسیم قدرت خود در بین زیر دستانش دارد .( کانگر و کانانگو، 1998)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد