پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-   قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی: این پژوهش از نظر قلمرو  موضوعی در حیطه مباحث تجارت الکترونیک می باشد.

ب)  قلمرو مکانی: این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در بازار بورس تهران  می باشد.

ج) قلمرو زمانی: این پژوهش از نظر قلمرو  زمانی در سال 1392 هجری شمسی می باشد.

 

3-2-   ابزار سنجش

ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمک آنها قادر می باشد اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، نظاره و مصاحبه. در  این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری پاسخ­های خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس بهره گیری گردید. پرسش­نامه مجموعه سوالات مکتوبی می باشد، که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم می­گردد که به شکل حضوری یا غیر­حضوری، مستقیم یا غیر­مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می­گردد. در این پژوهش، پرسش­نامه سوالات با بهره گیری از مقیاس­های اسمی و ترتیبی اندازه­گیری گردید. مقیاس­های اندازه­گیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیت­ها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می طریقه (حافظ نیا،1373).

در این پژوهش از ابزار پرسش­نامه با سوالات بسته برای جمع آوری دیدگاه­های  خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس بهره گیری گردیده می باشد.

پرسشنامه شامل 2 بخش عمده می‌باشد :

1-  نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله­ی پرسش­نامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه­ی داده‌های مورد نیاز، اظهار شده می باشد. برای این مقصود بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسش­نامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به گونه مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.

2-  سؤالات پرسش­نامه: این بخش از پرسش­نامه شامل 2 قسمت می باشد:

الف) متغیرهای جمعیت شناختی: در این قسمت کوشش شده می باشد که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در ارتباط  با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد. این بخش از پرسشنامه شامل چهار سؤال می­باشد. اطلاعات مربوط به این بخش از پرسش­نامه در جدول 3-1 نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد