شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نویسنده: سیدحسین میرشجاعی (1385)

عنوان مقاله: فنآوری اطلاعات و کاربردهای آن در سازمان بورس الکترونیک

رشد سریع و بدون وقفه فناوریهای جدید در محدوده خدمات ارتباطی و اطلاعاتی، تحولات شگرفی را در جنبه های مختلف زندگی بشر امروزی، بویژه جنبه های مالی ایجاد کرده می باشد به نحوی که دامنه تحولات، هم در ارتقاء خدمات رسانی الکترونیکی و هم در ایجاد چالش ها و معضلات الکترونیکی بوده می باشد . بهره گیری معاملات آنلاین از خدمات کارگزاران الکترونیکی باعث گردیده تا صرفه جوئی های کلان در بخش های مختلف اقتصادی، بهبود در حذف واسطه های حرفه ای، کاهش هزینه های گزاف، افزایش کیفیت خدمات، افزایش قدرت انتخاب، کوچک سازی و افزایش نقدینگی برای افراد و سازمان ها نتیجه گردد . در این مقاله، با در نظر داشتن نوپا بودن مفهوم سازمان بورس الکترونیک، مطالبی در خصوص ساختار و ویژگیهای سازمانهای مجازی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات در عرصه مبادلات الکترونیکی و ارائه راهکارها در حوزه نظری اظهار گردیده می باشد

نویسندگان: جعفر باقری نژاد و هاله ستاری (1385)

عنوان مقاله: ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک

با در نظر داشتن تأثیر بنیادی و کلیدی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر سازمانهاو با در نظر داشتن دغدغه گسترش شکاف دیجیتالی در جهان ، اکثر کشورها کوشش فزاینده ای انجام داده اند تا به وسیله این فناوری ها بتوانند وضعیت و جایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند . پس به مقصود دستیابی به این اهداف سازمان ها بایستی با سرعتی چشمگیر برای توسعه قابلیتهای خود ( از جنبه های مختلف فنی و سازمانی ) برنامه ریزی کنند و به توسعه ظرفیت های موجود خود بپردازند . این ظرفیت با اندازه آمادگی الکترونیکی کشور یا سازمان جهت ورود به دولت الکترونیک یا به تعبیری با آمادگی الکترونیکی سنجیده می گردد. کشورها می توانند با بهره گیری از مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و ضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه گیری کنند و سپس با در نظر داشتن نتایج این ارزیابی برنامه ریزی کنند . لذا با در نظر داشتن اهمیت بحث آمادگی الکترونیکی در سازمانها این مقاله به دنبال دستیابی به مدلی مفهومی برای سنجش اندازه آمادگی الکترونیکی سازمان های ایران و به صورت موردی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد . در این مقاله پس از مرور ادبیات و مطالعه و مقایسه مدل های متعددی که موسسات بین المللی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی و سازمانی پیشنهاد و پیاده سازی کرده اند، متودولوژیهای مرتبط با پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مصاحبه با اساتید و نظر خواهی از خبرگان ، معیارها وزیرمعیارهای اولیه مدل حاصل گردید . از آنجا که بعضی از این معیارها با هم همپوشانی داشتند، در این مرحله برای دست یابی به مدل تلفیقی همپوشانی ها حذف گردید و معیارهای نهایی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران حاصل گردید و پس از اعتبار سنجی مدل با بهره گیری از تستهای آماری مربوطه، بااستفاده از روش مقایسات زوجی گروهی و توسط نرم افزار Expert choice به ارزیابی معیارها و وزن دهی آنها پرداخته گردید . با بهره گیری از معیارها و زیر معیارها و اوزان آنها مدل مفهومی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی حاصل گردید . در نهایت با بهره گیری از مدل ارائه شده آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گرفت.

نویسندگان: دلبر جعفرپور و فاطمه فتحی (1385)

عنوان مقاله: بورس الکترونیک در ایران : اهمیت، زیرساخت ها و مزایا

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد