دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله

تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر می باشد. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی می باشد. تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان ها به قدری مهم می باشد که بعضی صاحبنظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را اقدام تصمیم گیری تعریف کرده اند(Alvani, 2005). به عنوان نمونه هربرت سایمون[1] (1947) تصمیم گیری را جوهر اصلی مدیریت می داند. به نظر وی تصمیم گیرنده فردی می باشد که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده می باشد که دریکی از مسیرها پا گذارد(Alvani, 2005). هوی و میسکل[2] (2008) نیز تصمیم‌گیری را مسئولیت اصلی همه مدیران می دانند و به نظر آنها مدیریت فرایندی می باشد که نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم،‌ بلکه منتهی به اجرا نیز می گردد.

پیتر دراکر[3] (1954) بر این باور می باشد که تأکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و درک این فراگرد می‌باشد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنها چنین اقتضا می کند(parsaian & Arabi, 1996). به عقیده واگنر و هلنبرک[4] (2005) تصمیم گیری به معنی فرایند جمع­آوری اطلاعات برای ارزیابی گزینه­ها و انتخاب بهترین آن‌ها برای حل مسأله می باشد. به گونه کلی تصمیم گیری به معنای انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و به مقصود حصول به یک هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره و ریسک ممکن می باشد(Korooni, 2005). به همین دلیل، تصمیم گیری هسته مرکزی برنامه ریزی را تشکیل می دهد. لذا برنامه ریزی بدون تصمیم سازی وجود نخواهد داشت (Weinz & Koontz, 1993).

مدیران همواره بنابر ضرورت شعلی در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجهه می شوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنان ضروری می باشد. به همین دلیل، وظیفه تصمیم گیری یکی از وظایف مهم و اساسی آنان در فرآیند های سازمانی می باشد (Moghadam & Tehrani, 2008). البته مدیران تصمیمات خود را به سبک های مختلف اتخاذ می کنند اما این سبک ها در طول زندگی شغلی آنان یکسان نبوده و دگرگون می گردد. سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی می باشد که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار می دهند. به بیانی دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود می باشد(Tanelhom, 2004). در این باره محققان سبک های تصمیم گیری متفاوتی را ارائه نموده اند.

زندگی در همه سازمانها مانند در سازمان های فرهنگی نیازمند اتخاذ تدابیر و راه حل های گوناگون و مستمر می باشد. مدیران بایستی وظایف و کارکرد های گوناگونی را انجام دهند تا بتوانند سازمان خود را هدایت و رهبری کند(Mirkamali, 2007). بطور کلی تصمیم گیری یکی از چالش های مدیران در طول زمان می‌باشد؛ زیرا آنان در طول مأموریت سازمانی خود با مسائل و جایگاه هایی رو به رو می شوند که نیازمند تصمیم گیری می باشد(Kaucher, 2010). تصمیماتی که مدیران در طول انجام ماموریت سازمانی خود اتخاذ می کنند، عملکرد کارکنان و زندگی آنها را متأثر ساخته و تاثیر سازمان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. لذا آنان بایستی با وظایف خویش و حوزه کار خود آشنا باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمال، کردار، تصمیمات و رفتار خود پاسخ گو ببینند و برای هر اقدام دلیلی و برای هر تصمیم توجیهی معقول داشته باشند (Delshad, 2007). اما سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که با در نظر داشتن اهمیتی که فرایند تصمیم‌گیری در سازمان دارد – همان گونه که اظهار گردید به زعم بعضی اندیشمندان حوزه مدیریت، وظیفه اصلی مدیر تصمیم گیری و مدیریت برابر با تصمیم گیری می باشد- چه عواملی بر روی تصمیم مدیران تاثبرگذارند؟

بدون شک شناخت این عوامل می تواند اهمیت زیادی داشته باشد زیرا می توان بر اساس شناخت این عوامل و دانستن اولویت و رتبه آنها فرایند انجام تصمیم گیری را به گونه قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. با در نظر داشتن اینکه نهادهای فرهنگی یکی از مهمترین ارکان اجتماعی محسوب می شوند،‌کیفیت تصمیم گیری در آن­ها نیز، از اهمیت فزآینده ای برخوردار می باشد. این کیفیت می تواند متاثر از عوامل مختلفی مانند سبک‌های مختلف تصمیم گیری مدیران باشد. بدیهی می باشد که هر گونه نقص در این زمینه، می تواند منجر به تصمیمات ضعیفی گردد که تبعات زیانباری برای جامعه داشته باشد. در این راستا کوشش عمده پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور می باشد. دستیابی به این مهم کمک خواهد نمود تا فرایند اخذ تصمیم در سازمان مورد مطالعه به نحو چشم گیری بهبود یافته و کمک کند تا تصمیمات در زمان درست، توسط فرد مناسب و به گونه ای صحیح اخذ شوند.

[1] – Herbert Simon

[2] . Hoy& Miskei

[3] – Draker

[4] – Wagner & Hollenbeck

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید