دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

مدیران فرهنگی تأثیر مهمی در زندگی سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی یک ملت دارند. مدیران با تصمیماتی که اتخاذ می کنند می توانند زندگی خود و کارکنان سازمان خود را تحت تاثیر قرار دهند(Willson, 2010).  با در نظر داشتن اینکه موفقیت هر سازمان تحت تاثیر کیفیت و چگونگی تصمیمات مدیران آن می باشد. و یک تصمیم نادرست می تواند زیان های جبران ناپذیری به بار آورد، لذا پژوهش در زمینه تصمیم گیری یک ضرورت سازمانی به حساب می آید.

خاطر نشان می گردد مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر داشتن ماموریت‌های سازمانی که همانا سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، طرفداری و نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ترویج ارزش‌های انسانی و دینی می‌باشد لذا تأثیر اثرگذار و تعیین کننده‌ای را در سرنوشت جامعه دارند. بر همین اساس پژوهش در زمینه عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مضافاً انجام این گونه پژوهش ها می تواند به غنای پژوهشی در این زمینه بیفزاید. همچنین نتایج این گونه پژوهش ها نه تنها برای محیط های فرهنگی بلکه برای سایر سازمان های عمومی و دولتی نیز می‌تواند اهمیت به سزایی داشته باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد