دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات

  • گرایشات بازاریابی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت دارد.
  • استراتژی بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت دارد.
  • گرایشات بازاریابی اثر مثبتی بر روی استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت دارد.
  • تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی بر روی استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت دارد.
  • تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت دارد.

 

 

 

1-6- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر در قلمرو مباحث بازاریابی و بازاریابی بین‌الملل قرار دارد. در این پژوهش به مطالعه اثر استراتژی­های بازاریابی بین‌الملل بر روی عملکرد شرکت­های فعال در زمینه نانوفناوری می‌پردازیم.

 

1-6-2- قلمرو مکانی

جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت‌های منتخب دانش بنیان فعال در زمینه نانو فناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می‌دهند. پس قلمرو مکانی این پژوهش در سطح کشور می باشد.

 

1-6-3- قلمرو زمانی

گردآوری داده­های پژوهش و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال 1392صورت پذیرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1- هدف کلی پژوهش

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در ارتباط با شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری

1-3-2- اهداف فرعی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی  بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا  با فرمت ورد