دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

قسمتی از متن پایان نامه :

– محدودیت­های پژوهش

مهمترین محدویت‌هایی که محقق در پژوهش حاضر با آن مواجه شده می باشد را می‌توان (کار جمع آوری داده) عنوان نمود. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن اینکه جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه نانوفناوری در ایران تشکیل می دهند، جمع­آوری داده­ها کاری زمان­بر بوده می باشد. همچنین عدم همکاری شرکت­های منتخب نمونه آماری برای پر کردن پرسشنامه، محدودیت دیگری بوده می باشد، که در این پژوهش با آن مواجه بوده­ایم.

1-8- روش پژوهش

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ما، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پس هنگامی که می­توان در مورد نوع روش پژوهش تصمیم­گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش، هدف­ها و وسعت دامنه پژوهش مشخص شده باشد (نادری و سیف نراقی، 1376). پژوهش حاضر از روش­های توصیفی، کاربردی و میدانی بهره گیری می کند.

پژوهش به این دلیل توصیفی می باشد که آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال توسعه و گسترش توجه دارد.

پژوهش میدانی می باشد به این دلیل که تحقیقات میدانی هدفشان کشف روابط و چگونگی تعامل بین متغییرهای ساختار واقعی در شرایط مورد مطالعه می باشد. مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به گونه نظام یافته دنبال کند، فرضیه­ها را بیازماید، و در شرایط واقعی مانند کارخانه و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می گردد. و از آنجا که از نظریات و تئوری­های سایر نظریه پردازان بهره گیری کرده و آن ها را جمع آوری کرده و نتایج حاصل از آن ها را در فناوری­های جدید به کار گرفته، کاربردی می باشد. همچنین در این پژوهش از روش‌ها و ابزارهای زیر جهت جمع‌آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد: در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی بهره گیری و برای اثبات یا رد فرضیه ها از روش مطالعات میدانی بهره گیری می گردد. و نیز در این پژوهش به مقصود جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسش نامه بهره گیری گردید. این پرسشنامه آغاز استاندارد سازی و سپس در بین جامعه آماری توزیع شده و نهایتا اطلاعات حاصل از آن تجزیه و تحلیل گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1- هدف کلی پژوهش

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در ارتباط با شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری

1-3-2- اهداف فرعی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی  بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید