دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 منحنی S تکنولوژی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این ارتباط نشان می دهد که در مراحل ابتدایی توسعه ی تکنولوژی، برای کسب پیشرفت های اندک در عملکرد، به کوشش نسبتاً زیادی نیاز می باشد. با درک بهتر از تکنولوژی و بکارگیری گسترده­تر آن در محصولات، بهبود در عملکرد با کوشش­های کمتری بدست می آید. در این نقطه، عکس این قضیه اتفاق می افتد؛ کوشش و سرمایه‏گذاری اندک، پیشرفت­های قابل توجهی در عملکرد به بار می آورد. با وجود این، هر تکنولوژی محدودیت‏هایی دارد. به محض مواجهه یک تکنولوژی با محدودیت، دستیابی به ارتقای عملکرد به گونه رو به رشدی دشوار می گردد. در اینجا گفته می گردد که تکنولوژی به مرحله­ی بلوغ از چرخه­ی عمر تکنولوژیکی رسیده می باشد، گرچه این امر لزوماً در مورد چرخه عمر بازار صحت ندارد.

با اتخاذ چنین رویکردی به مسیر توسعه تکنولوژی­ها، تفسیر اینکه بازارهای تکنولوژی سطح بالا، چرخه‏ی عمر محصول کوتاهی را تجربه می کنند، امکان پذیر می گردد. موارد دیگری که از مفهوم منحنی S تکنولوژی برداشت می گردد مربوط می باشد به جایگاه های توسعه ی محصول که سازمان در نقاط مختلف این منحنی با آنها مواجه می گردد. محصولات با تکنولوژی سطح بالا مبتنی بر تکنولوژی­های در حال ظهور، به احتمال قوی فرصت‏های بازاریابی محدودی را تجربه خواهند نمود، زیرا که سرمایه گذاری وسیع برای توسعه منجر به ارتقای عملکردی قابل توجهی نخواهد گردید. پس، مدیران بازارایابی بایستی از برنامه ریزی برای پیشرفت های عمده به عنوان یک منبع مزیت رقابتی اجتناب کنند، مگر اینکه منابع سرمایه گذاری قابل توجهی برای کمک به سرعت بخشی فرایند توسعه در اختیار داشته باشند. گرچه حتی با داشتن چنین منابعی ممکن می باشد با محدودیت منابع انسانی یا امکانات مورد نیاز برای این مقصود مواجه باشند. به علاوه، از آنجا که ایجاد هر فرصت نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه محصول می باشد، ممکن می باشد طیف کاربردهای ممکن محدود گردد. همین گونه که تکنولوژی نقاط مختلف منحنی را طی می کند، لازم می باشد مدیران بازاریابی برای حفظ جایگاه تکنولوژی سطح بالای سازمان، هرگونه مسائل جدید و مختلف تکنولوژیکی را که بر پیگیری اهداف بازاریابی تأثیر می گذارد، به گونه مجزا مطالعه کنند. یکی ازآنها، اطمینان یافتن از پذیرش سناریوهای مختلف توسعه توسط تکنولوژیست هاست. مسائل دیگر عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1- هدف کلی پژوهش

مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در ارتباط با شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری

1-3-2- اهداف فرعی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی  بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی

– مطالعه تأثیر گرایشات بازاریابی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

– مطالعه تأثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا  با فرمت ورد