پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-   مقدمه

پژوهش را می­توان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مساله­ای قلمداد شده می باشد. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسش­نامه، روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه و روش­های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شده­اند، مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

3-2-   روش شناسی پژوهش

در انتخاب نوع روش پژوهش حتماً بایستی در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با پژوهش تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای پژوهش برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی می باشد، تا پژوهش با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، 1386). نوع شناسی پژوهش، روش را برای روش شناسی آن مهیا می کند (علی احمدی و نهایی، 1386). ویژگی های این پژوهش به طورخلاصه به تبیین زیراست:

بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه می باشد و کوشش می کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را مطالعه کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم نمود. (حافظ نیا، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می­گیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد مطالعه بهره گرفته می باشد این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می گردد می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

 

 

3-3-   متغیر­های پژوهش

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری گردد. متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش حاضر عبارتند از:

الف. متغیر مستقل پژوهش عبارتند از: عوامل موثر بر بر استقرار بورس الکترونیک  که شامل نیروی انسانی متخصص، عوامل مخابراتی، بانکداری الکترونیکی و زیرساخت های فنی بورس(به عنوان شاخص های عوامل ساختاری)؛ پذیرش مدیران بورس و پذیرش سهامداران(به عنوان شاخص های عوامل رفتاری)؛ بسترهای قانونی و حقوقی، عوامل فرهنگی و هزینه های اقتصادی(به عنوان شاخص های عوامل زمینه ای) می باشد.

ب. متغیرهای وابسته پژوهش عبارت می باشد از: استقرار بورس الکترونیک.

 

3-4-   روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات به گونه کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش­های مطالعات کتابخانه­ای با ابزار­های: کتب، پایان نامه­های دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایتهای اینترنتی بهره گیری شده می باشد.

ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به مقصود تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از توجه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس نسبت به عوامل ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک از طریق  ابزار پرسش­نامه، اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

 

3-5-   جامعه­آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس می باشد.

 

3-6-   نمونه­آماری

زیرا فرضیه های پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه نامحدود می­باشد از ارتباط (3-1) برای تعیین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد