پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف توانمند سازی:

ابعاد چند گانه توانمند سازی کارکنان، ارائه یک تعریف مفهومی از آن را مشکل ساخته می باشد. بعلاوه نویسندگان مختلف از اصطلاحات گوناگونی برای تعریف توانمند سازی بهره گیری کرده اند.

در فرهنگ وبستر Empowerment[1] به سه جزء تقسیم شده می باشد که :

Em : در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل ، عازم کاری شدن ، رفتن به داخل ، که em‌ سبب تغییر اسم به فعل می گردد .

Power‌: به افراد اجازه می‌دهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیتها یا موارد مورد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت می‌دهد تا دیگران را قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان اقدام آگاه کرده یا باز دارد .

Ment : جایگاه یا وضعیت ناشی از یک اقدام خاص مثل شروع کردن ، تکامل دادن ، گسترش دادن و توانمند کردن می باشد .

همچنین در فرهنگ آکسفورد [2] اصطلاح لاتین Empower‌ به معنای قدرت شدن ، مجوز دادن ، قدرت بخشیدن و توانا شدن تعبیر شده می باشد . این واژه د ر برگیرنده قدرت و آزادی اقدام بخشیدن برای اداره خود می باشد و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی می باشد؛ به اظهار دیگر توانمدسازی،به معنای طراحی ساختار می باشد ؛ به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود ، آمادگی پذیرش مسئولیت‌های بیشتر در آینده دست می‌یابند . (لاولر ، 1994)

توانمندسازی، به فرآیندی اطلاق می گردد که طی آن مدیر به کارکنان کمک می کند تا توانایی لازم برای تصمیم‌گیری مستقل را بدست آورند . این فرآیند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز موثر می باشد . مهمترین مفهوم توانمندسازی تفویض اختیار به سطوح سازمان می باشد. فرآیند تصمیم‌گیری بایستی ازدرجه بالای عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروه‌های کاری نیز بایستی مسئول یک قسمت کامل از فرآیندهای کاری باشند .( لاولر ، 1994)

توانمندسازی کارکنان، یک راه اساساً متفاوت برای کارکردن انسانها با یکدیگر می باشد ، بدین معنی که 1- کارکنان احساس می‌کنند که نه فقط در مورد بجای آوردن کار و وظایف خودشان ، بلکه نسبت به بهتر کار کردن کل سازمان نیز مسئولیت دارند . 2- تیم‌های کار ، بطور مستمر برای بهبود عملکرد و دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری ، با هم کار می‌کنند . 3- ساختار سازمان‌ها به گونه‌ای طرح‌ریزی شده می باشد که آدمها در می‌یابند که میتوانند برای دستیابی به نتایج مورد نظرشان و آن چیز که انجام دادنش لازم می باشد ، کار کنند ، نه این که صرفاً ادای تکلیف کنند و از بابت آن پاداش دریافت دارند . (اسکات و ژافه،1383 ‌)

توانمند سازی فقط قدرت بخشیدن به افراد نیست ، افراد ممکن می باشد هم قدرت داشته باشند و هم توانمند شوند . اگر چه کسی می‌تواند به کس دیگری قدرت ببخشد، اما فرد بایستی خود توانمند شدن خود را احساس کند . کسب قدرت بر عوامل شخص متعدد و بعضی ویژگی‌های شغلی مبتنی می باشد و در هر حالتی ، نیاز می باشد که دیگران قدرت شما را به رسمیت بشناسند، از رهبری شما پیروی کنند و در برابر نفوذتان تسلیم شوند ؛ به  اظهار دیگر ، منبع اصلی قدرت شما دیگران هستند ، اما در مورد توانمندسازی ، فرد میتواند حتی اگر هیچ کسی ویژگی‌های شخصی، شغلی و شخصیتی او را به رسمیت نشناسد،توانمند باشد و علت این امر آن می باشد که منبع توانمند شدن در درون افراد می باشد . (وتن و کمرون ، 1381 ‌)

توانمندسازی فقط کلامی جدید نیست بلکه مقدمه تصوری از تمایلات جاری علم مدیریت اخیر می باشد ؛ حکایتی از کار با مردم و تغییر جهت سبک مدیریت از بالا به پایین می باشد که امروزه با مطرح شدن بحث‌های جدیدی نظیر مهندسی مجدد و تغییر ساختار بر اهمیت آن افزوده شده می باشد .

بسیاری از مدیران به توانمندسازی از این دیدگاه می‌نگرند که به افراد قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد . بسیاری از کارکنان نیز مقصود از توانمندسازی را کسب آزادی بی قید و شرط برای اجرای هر کار می‌دانند . همچنین توانمندسازی آزاد کردن نیروی دورنی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت‌انگیز می باشد . توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن می باشد و این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند ، بر توانایی[3] یا درماندگی [4] خود چیره شوند ، و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه‌های درونی آنان را برای بجای آوردن وظیفه بسیج کنیم .

کانگر و کاننگو[5] توانمندسازی را به منزله یک سازه ارتباطی و انگیزشی مورد مطالعه قرار دادند . توانمندسازی به مثابه یک رویکرد ارتباطی فرآیندی می باشد که طی آن مدیر قدرتش را  با زیردستان تقسیم می کند . در این مفهوم ، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترل رسمی بر منابع سازمانی تعبیر می گردد .

[1] -Webster

[2] -Oxford

[3] – powerlessness

[4] -helplessness

[5] -Conger& kanungo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با در نظر داشتن یافته های پژوهش

1-5  سؤالات پژوهش

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان با فرمت ورد