عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسأله اساسی پژوهش:

انجام رسالت و ماموریت سازمان متاثر از عوامل گوناگونی می‌ باشد که برای تحقق آن از فرایندی بنیادی و برنامه ریزی شده تحت عنوان کنترل داخلی بهره گیری می­گردد. در این فرآیند، اهداف عمومی‌ دیگر شامل اجرای کارا، موثر و با صرفه عملیات سازمان، مطابقت عملیات با قوانین و مقررات و حفاظت از منابع سازمانی نیز دنبال می­گردد که لازمه فعالیت­ها و عملیات در تحقق رسالت و ماموریت سازمان به شمار می­رود.

در ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به مقصود حفظ حقوق بیت­المال مانند ساز و کارهای مقرر برای پاسداری از بیت­المال یاد شده می باشد و بر این اساس مطالعه کفایت سیستم کنترل داخلی مترادف با وجود زمینه لازم برای حفظ بیت­المال دانسته شده می باشد.

علاوه بر تکالیف و وظایف قانونی، در ادبیات حوزه حسابرسی نیز به مبحث کنترل داخلی در نظر داشتن سزایی شده می باشد و مطالعه سامانه کنترل داخلی را پیش از اجرای حسابرسی به مقصود برنامه ریزی حسابرسی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی ضروری دانسته­می باشد .

مدل طراحی شده برای ساختار کنترل­های داخلی مطلوب توسط کوزو[1] به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته و از آن برای استقرار نظام کنترل­های داخلی بهره گیری می­گردد، در این مدل کنترل­ های داخلی به پنج جزء تقسیم می­گردد که دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی کنترل­ های داخلی مدل کنترل داخلی را به اجزای چهارگانه زیر تقسیم نموده می باشد:

  • ارزیابی محیط کنترلی
  • ارزیابی خطر (مدیریت ریسک)
  • فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات از جنبه

1-3- اعتبارات هزینه­ ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3- اعتبارات تملک دارائی­های سرمایه­ ای

3-3- بودجه شرکت­های دولتی

  • ارزیابی نظارت

این پژوهش در پی آن می باشد تا جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور را از دیدگاه حسابرسان دیوان براساس اجزای مدل پیش گفته مطالعه نماید.

[1] – coso

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری