پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع اظهار مساله تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار ادامه مطلب…

By 92, ago